Hvor ligger garden?

Kvalstad Gard ligger vakkert til på sørsiden av Svanøy helt sør i Kinn kommune. Svanøy er ofte omtalt som «Sunnfjords Perle», eller den «Grønne Smaragd i Det Blå Hav» som Nicolai Astrup omtale øye med spor etter bosettinger mange tusen år tilbake.

Hvem eier Kvalstad gard i dag?

Garden eies i dag av familien Solheim. Rannveig (1960), Johan Trygve (1960), Johan Fredrik (1992) og Jarl Håkon (1995). Johan Trygve kom til Svanøy første gang i 1982. Han ble forelsket i øya og den unike naturen her ute. Han ble også inspirert av Svanøy Stiftelse sin imponerende pionervirksomhet. Johan Trygve fikk jobb i Svanøy Stiftelse i 1987, og allerede i 1991 flyttet Rannveig til øya. Våre to sønner er vokst opp her ute, og har vært i barnehagen og gått på barneskole på øya. Dessverre er det verken barnehage eller -skole på øya i dag, men det har først og fremst sammenheng med den demografiske utviklingen.

Vi føler oss privilegert som forvaltere denne unike eiendommen på ei øy med et historisk sus helt vest mot Norskehavet. Det har vært mange eiere og drivere opp gjennom historien, og noen av dem har vi vært så heldige å bli kjent med i løpet av de mer enn 35 årene vi har bodd her.

 

Ut på tur aldri sur fra venstre: Johan Fredrik, Snupi, Diesel, Rannveig, Johan Trygve og Jarl Håkon. Alle sauene og hjortene stakk før bildet ble tatt 🙂

Hva driver vi med på gården?

Det er naturen og menneskene på Kvalstad, og Svanøy som gir grunnlaget for et variert næringsliv. I dag driver vi med jakthunder og jaktutleie, svartfjessauer, vedproduksjon, postomdeling, turistguiding, konsulentvirksomhet, fotografering, forfatterskap, eiendomsforvaltning og mye annet. Inntil sommeren 2023 var Johan Trygve daglig leder for «Treenigheten» her på Svanøy, og denne bestod av Svanøy Stiftelse (etablert 1972), Stiftelsen Svanøy Hus (etablert 1991) og Stiftelsen Norsk Hjortesenter (etablert 2000).

Vi er ikke alene

Et sted der «ingen skulle tru at nokon kunne bu» vil noen si.  I dag er det omlag 40 fastboende, og minst like mange deltidsboende. Vi mener det er et sted flere kan bo, og vi som bor her forstår hvor privilegert vi er. Og vi ser stadig mange nye muligheter. Svanøy har et svært variert næringsliv, og en betydelig verdiskaping. Med en godt utbygd infrastruktur både med lokale båtruter til kommunesenteret Florø, kommunale veier på øya, godt utbygd fibernett og 5G mobildekning (2023) åpner det for enda flere muligheter.

Samskaping

Vi er stolte over å ha Norsk Hjortesenter, et nasjonalt kompetansesenter for hjortevilt og viltkjøtt, lokalisert til gården vår. Videre at vi sammen med våre gode naboer er i ferd med å etablere et naturreservat for regnskog på store deler av våre eiendommer. Det gode naboskapet vi har på Svanøy skaper muligheter for fremtiden. Og det gode samarbeidet vi har alle bedriftene og befolkningen her ute gjør oss sterkere. 

Som grunneier av Kvalstad Gard prøver vi etter beste evne å være en del av naturen her i vest mot Norskehavet.

Og vi legger mye i å respektere historien til stedet, og menneskene som har levd her før oss.

Med kjærlighet

Rannveig og Johan Trygve

Johan Fredrik og Jarl Håkon